1. Rekisterinpitäjä

Urban Soul Finland pitää yllä asiakasrekisteriä asiakassuhteiden hoitamiseksi.

2. Mitä henkilötietoja kerätään ja miksi

2.1 Urban Soul kerää henkilötietoja palvelun tarjoamiseksi.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely on välttämätöntä, että Urban Soul voi täyttää velvollisuutensa käyttöehtojen mukaisesti.

Asiakastunnuksen luonnissa kerättävät tiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelin
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymäaika (ei pakollinen tieto)
 • Salasana

Urban Soul tarvitsee yllä mainitut tiedot voidakseen tuottaa palvelun asiakkaalle.

2.2 Urban Soul kerää tietoja evästeiden avulla, kun vierailet Urban Soulin internetsivulla voidakseen ylläpitää ja kehittää sivujaan.

Kerättävät anonyymit tiedot joista ei voi identifioida henkilöä (Google Analytics raportointi)

 • Käyttäjän tekemät toimet sivuilla, kuten klikkaukset
 • Tekniset tiedot, kuten selaimet ja käytetty resoluutio
 • Maa
 • Päivämäärä

Yllä mainittujen tietojen keräämisen laillinen peruste on internetsivujen käyttökokemuksen parantaminen ja asianmukainen tietojen näyttäminen.

2.3 Mihin tietojasi tarvitaan?

 • Asiakkaan henkilötietoja ja asiointitietoja käytetään Urban Soulin palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen. Tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on asiakkaan suostumus. Suostumus on edellytys sille, että Urban Soul pystyy tarjoamaan palvelua asiakkaalle.
 • Urban Soul tekee tilastoihin perustuvia analyyseja, joihin käytetääån demografisia tietoja (esimerkiksi ikä ja kotikunta) ja asiointitietoja (kuten toimitettu palvelu). Tietojen käytön taustalla on aito halu kehittää asiakkaalle tarjottavaa palvelua.
 • Asiakkaalle voidaan lähettää tarjouksia tai tietoja uusista tuotteista ja palveluista, joita Urban Soul tarjoaa. Tarjoukset lähetetään Asiakkaan Urban Soulille antamaan sähköpostiosoitteeseen, puhelinnumeroon tai kotiosoitteeseen. Tarjouksia ja tietoja uusista tuotteista ja palveluista lähetään vain siinä tapauksessa, että asiakas on antanut suostumuksensa tietojensa käyttöön tällaiseen tarkoitukseen.
 • Asiakkaan tietoja käytetään suoramarkkinointiin.

2.4 Mistä tietoja saadaan?

 • Urban Soul kerää tiedot suoraan asiakkaalta, kun asiakas tekee tilauksen tai luo asiakastunnuksen.
 • Urban Soulin verkkosivujen vierailijoista kerätään anonyymiä dataa Google Analyticsin avulla. Google Analytics tallentaa tietoja siitä, millä sivuilla käydään, kuinka kauan viivytään sivustolla, mitä kautta sivustolle tullaan ja mitä linkkejä klikataan. Tietoja kerätään, että voidaan varmistaa sivuston vastaavan käyttäjien tarpeita.

3. Henkilötietojen vastaanottajat sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa ulkopuolisille henkilöille tai organisaatioille seuraavasti:

 • Palvelun maksutietojen toimittamiseksi maksupalvelukumppaneille (kuten Klarna ja Verifone).
 • Yrityksille, jotka vastaavat Urban Soulin verkkosivujen ylläpidosta ja kehittämisestä.
 • Yrityksille, jotka tarjoavat markkinointipalveluja, esimerkiksi järjestävät asiakkaille kohdennettuja suoramarkkinointikampanjoita postin ja sähköpostin välityksellä (kuten Mailchimp).
 • Viranomaisille Suomen lainsäädäntöön perustuvien tietopyyntöjen perusteella.
 • Vakuutusyhtiölle vahingonkorvausvaatimusten käsittelyä varten.

4. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vain niiltä osin kuin se on välttämätöntä suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi (uutiskirjeet).

5. Tietoturva

Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa ja rekisterin käsittely tapahtuu ainoastaan käyttäjätunnistuksen kautta. Rekisterin käsittely on sallittu vain nimetyille henkilöille, kun heidän tehtävänsä sitä vaativat palvelun toimittamiseksi asiakkaalle tai kun verkkosivujen ylläpito ja hallinta sitä vaatii. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan.

6. Kuinka pitkään tietoja säilytetään

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on olemassa.

7. Asiakkaan oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan asiakkaalla on koska tahansa oikeus katsoa mitä dataa Urban Soulilla on hänestä tallennettuna. Asiakas voi käyttää alla mainittuja oikeuksia ottamalla Urban Souliin yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse tai kirjautumalla sisään ja menemällä "Omat sivut" osioon josta löytyy "GDPR - Henkilökohtaiset tiedot" painike.

7.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä. Asiakas voi tarkastaa tietonsa kirjautumalla sisään Urban Soulin verkkosivustolla.

7.2 Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisemista

Asiakkaalla on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista. Asiakas voi myös itse korjata virheellisiä tietoja verkkosivustolla. Jos virheellistä tietoa ei voi korjata verkkosivustolla, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Urban Souliin.

7.3 Oikeus pyytää tietojen poistamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää, että hänen henkilötietonsa poistetaan rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Asiakkaan pyynnöstä Urban Soul pyrkii poistamaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos poistamisesta kieltäytymiseen on lakisääteinen syy.

7.4 Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä

Asiakkaalla on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Kun asiakas on esittänyt pyynnön, Urban Soul ei saa enää käsitellä asiakkaan henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole lakisääteistä syytä. Käsittelyn rajoittaminen voi rajoittaa asiakkaan mahdollisuuksia käyttää palveluja tai estää palvelujen käytön kokonaan.
Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltäytyä kaikesta Urban Souliin liittyvästä suoramarkkinoinnista. Asiakas voi muuttaa suoramarkkinointiasetuksia kirjautumalla sisään Urban Soulin verkkosivustolla. Myös kaikissa Urban Soulin markkinointisähköposteissa annetaan mahdollisuus markkinointiviestinnän perumiseen.

7.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jossa asiakas voi siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.